Колекции

Националният исторически музей е един от най-големите музеи на Балканите с 650 000 паметници на културата и огромен археологически и исторически архив. Колекциите му са неговото най-голямо богатство. Тe съдържат материали от праисторическо време до наши дни.
 
Палеолит, неолит, енеолит
Бронзова епоха
Старожелязна епоха
Новожелязна епоха
Римска епоха
Късноантична епоха
Средновековие VІІ–ІХ в.
Средновековие Х–ХІІ в.
Средновековие ХІІІ–ХІV в.
Късно средновековие ХV–ХVII в.
Нумизматика
Нагръдни и други отличия и награди
Накити
Шевици
Оръжие
Униформи и градско облекло и аксесоари
Традиционно облекло
Битови тъкани
Църковно, приложно и изящно изкуство
Документи от Възраждането
Документи от периода 1878–1944 г
Документи от най-новата история на България
Снимки от Възраждането
Снимки от периода 1878–1944 г
Снимки от най-новата история на България
Оръдия на труда
Предмети на бита
Старопечатни материали
Периодичен печат от периода 1878–1944 г
Периодичен печат от най-новата история на България
Плакати
Карти
Печатни материали
Образци от производството
Изобразително и приложно изкуство
Мебели
Кино-фото-фоно архив
Филателия
Старопечатни материали на чужди езици
Знамена
Хералдика, сфрагистика