Ръководство и отдели

 

Директорът на НИМ проф. д-р Божидар Димитров

 

 

Зам.-директор
Доцент д-р Цветана Кьосева

 

Зам.-директор
Доцент д-р Иван Христов

 

Отдел "Връзки с обществеността"
тел.:  +359(0)2 955 76 04/ 114, 221, 256, 113; 
+359(0)2 955 42 80; GSM:0896720336
Мадлен Янева – зав.-отдел 
E-mail: nim.pr@abv.bg 
  
Отдел “Археология”
Праистория, антична Тракия, класическа и римска археология, арехология на средните векове, нумизматика.
тел.:  +359(0)2 955 76 04/ 115–118

Отдел “История”
Българско национално възраждане (ХVІІІ – ХІХ в.), съвременна българска история (ХІХ – ХХ в.)
тел.:  +359(0)2 955 76 04/ 109, 110, 219
E-mail: nimhistory@abv.bg    

Отдел “Изкуствознание, етнография и интердисциплинарни изследвания”
История на изкуството, етнология и литературни езикови изследвания (български език и литература и османски език – ІХ–ХІХ в.)
тел.:  +359(0)2 955 76 04/ 119, 121, 138

Отдел “Фондове”
Музейни документи, архиви и колекции
тел.:  +359(0)2 955 76 04/ 122–124
E-mail: fondove_nim@abv.bg   
 
Илюстративен фонд
Негативи и дигитални изображения на експонати от музейните колекции
 тел.: +359(0)2 955 76 04/ 128, 131
Библиотека тел.:   +359(0)2 955 6 04/ 129

Централна лаборатория за консервация и реставрация
Консервация и реставрация на метал, камък, дърво, кост, картини, икони, тъкани и хартия.
тел.:  +359(0)2 955 76 04/ 126,127, 134
E-mail: nim_clkr@abv.bg 
  
Отдел "Пространствено и художествено оформление и техническо обслужване"
Аудио-видео презентации, студио за експозиционен дизайн, техническа подръжка.
тел.:  +359(0)2 955 76 04/ 112, 113 218
 
Административен и финансов отдел
Секретариат – тел.:  +359(0)2 955 42 90;+359(0)2  955 76 04/ 102, 103; факс: +359(0)2 955 76 02
Човешки ресурси – тел .: +359(0)2  955 76 04/106
Счетоводство – тел.: +359(0)2 955 62 26; +359(0)2  955 76 04/107,108

Отдел "Охрана и сигурност"